مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر شامل ترانه ها و تصانیفی در دستگاه ماهور و راست پنجگاه برای سنتور است.

نویسندهپشنگ کامکار
ناشردهستان
قطعرحلی
تعداد صفحه56
تاریخ انتشارسوم 1389
شابم5-8-9014512-M
تیراژ2200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!