مرکز موسیقی بتهوون
loader
گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ارشد تهماسبی، در کتاب سیر در سیاره‌ها، به معرفی پیشینۀ موسیقی از قبل از اسلام تا به امروز می‌پردازد، معنا و مفاهیم موسیقیایی را تعریف می‌کند و یکی از عناصر مهم موسیقی یعنی مقام را به صورت کاملا تخصصی معرفی کرده و بسترهای صوتی را بررسی می‌کند.

کتاب گوشه (فرهنگ نواهای ایران)
750000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی
380000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران
650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار