مرکز موسیقی بتهوون
loader

مقصود نگارنده نیز در این کتاب تکمیل مطالبی است که دیگران سابقا نوشته اند و چنانچه از اسم کتاب بر می آید منظور بحت در کلیات و قواعد کلی موسیقی بوده است.

نویسندهروح ا... خالقی
ناشرنارون
قطعوزیری
تعداد صفحه290
تاریخ انتشار1390
شابم0-0-96826-964
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!