مرکز موسیقی بتهوون
loader

( هنر بزرگ موسیقی را دوست بدارید و بیاموزید . موسیقی به رویِ شما عالَمی بزرگ را سرشار از احساسات و شوق و رغبت و اندیشه های متعالی می گشاید و معنویات شما را غنی تر و پاک تر و کامل تر می سازد. شما زندگی را در آهنگ ها و رنگ های دیگر خواهید دید . ) به یاد دارم که با چه شور و شعفی این سخنان شوستا کویچ را پذیرفتم . طی آموزش ، بارها سخنان بالا را به یاد آورده و اطمینان پیدا کردم که انسان فقط با چنین پیوندی به هنر موسیقی می تواند زندگی خود را وقف آموزش و پرورش موسیقی کند . در این راه ، انسان باید کوشش کند تا طبیعت غیرِ عادیِ موسیقی را تا انتها احساس کند و تمامی نیروی تأثیرگذاری آن را درک کند و همۀ اسرار آن را فرا گیرد و همزمان و پیوسته آن را بجوید و بیاموزد که چگونه می توان اسرار پنهان را به شاگردان انتقال داد . همواره از این دیدگاه حمایت می کردم که آموزش به کودکان و آشنا کردن دقیق تر آن ها با هنر را از خردسالی باید آغاز کرد . تجربۀ سالیان دراز آموزش من را به این باور رسانده است که صرف نظر از میزان استعدادِ هر کودک ، حتی در شرایطی که در آغاز کودک علاقه ای به موسیقی نداشته باشد ، می توان روشی مناسب و ( کلید خاص ) را برای وارد شدنِ وی به عالَم موسیقی انتخاب کرد.

نویسندهآنا آرتابالیوسکایا
مترجممیر بابا رحیم ، دلبر حکیم آوا
ناشرنشر گیسا
قطعرحلی
تعداد صفحه140
تاریخ انتشار1395
شابم4-38-6885-600-978
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!