مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه حاضر حاصل بیش از دو دهه آموزش موسیقی به کودکان است و بر اساس تجارب شخصی برای گروه سنی الف و ب ( پیش دبستان و سال های اول ، دوم و سوم ) در نظر گرفته شده است. کودکان با شعر و ریتم به آسانی ارتباط برقرار می کنند ؛ از این رو " مشق نوا " بر اساس این دو عامل نگارش یافته است . علاوه بر آن رنگ و نقاشی نیز با شعر و ریتم همراه شده تا کودکان بتوانند نام و شکل نت ها را به شیوه مؤثرتری بیاموزند . جمله هایی که برای معرفی نت ها بکار رفته اند ، با ریتم های گوناگون و به صورت سوال و جواب قابل اجرا است .

نویسندهخلیل ملکی ، پروانه دادخواه
ناشرگلبن
قطعوزیری
تعداد صفحه40
تاریخ انتشار1393
شابم0-42-802601-0-979
تیراژ5000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!