مرکز موسیقی بتهوون
loader

برای آهنگسازی در بخش موسیقی با کلام افزون بر دانسته ها و اندوخته های علمی مجموعه ای از تجربه ها و ظرایف راهکارهای علمی وجود دارند که در فراز و فرود پیوند شعر و موسیقی به یاری آهنگساز می آیند. آن بخش از این مجموعه که حاصل تاملات شخصی و تجربه های علمی است، غالبا در منابع درسی و بحث های نظری مطرح نمی شود و بسیاری از پرسش ها بدین گونه بی پاسخ می ماند.

نویسندهفرهاد برنجان
ناشرتهران نای و نی
قطعوزیری
تعداد صفحه240
تاریخ انتشار1394
شابم3-3-90577-600-978
تیراژ500
در حال بروزرسانی