مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 2
سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

سلفژ تنال جلد اول
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

نشر نای و نی، در ویراست دوم کتاب سلفژ تنال، بخش های مبانی نوشتاری موسیقی و مهارت نت خوانی را تکمیل کرد و با افزودن تمرینات مقدماتی و تمرینات دو صدایی، همچنین تکمیل اطلاعات لازم در بخش هارمونی، تنالیته و تمرینات سرایش جامعیت بیشتری به این کتاب بخشیده است.

سلفژ هارمونیک (جلد ا)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

روش نوین مبانی اجرای موسیقی
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کتاب روش نوین اجرای مبانی موسیقی نتیجه ی پژوهش و تحقیقات چند ساله و ثمر بخش آقای شریف لطفی است. این کتاب ابتدا به صورت تئوری تدوین شد و سپس توسط وی و برخی از شاگردانشان، در کلاس های مربوطه تدریس شد. این مجموعه فرض را بر این میگذارد که مطالعه کنندگان از مباحث تئوری موسیقی، شناخت کافی دارند.

بازی با نت سلفژ برای کودکان سه جلدی
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

اولین متد آموزش سلفژ برای کودکان، جلد اول و دوم کلید سل، جلد سوم کلید فا

آموزش سرایش موسیقی 3خودآموز سلفژ
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

مبانی تعلیم گوش و نت خوانی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سلفژ پارلاتی (آموزش ریتم خوانی و نت خوانی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سلفژ، تئوری موسیقی تربیت شنوایی، ریتم و دیکته
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

نت خوانی دامیز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

تمرینات سرایش آوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کتاب جامع سلفژ و سرایش – جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کتاب جامع سلفژ و سرایش دستاورد محمد هادی عیان بد، روش های آسان و کاربردی با نمونه های متعدد ارائه شده که مناسب برای تدریس اساتید موسیقی در دانشگاه، دانشجویان موسیقی، داوطلبان کنکور، هنرجویان سطوح مختلف موسیقی و حتی استفاده به صورت خودآموز سلفژ میباشد.

سلفژ موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

رویکردی نوین به آموزش مهارت شنیداری در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سلفژ پوزولی 1151
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None