مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 2 از 2
شیوه نوین سرایش موسیقی ( ساید سینگینگ )
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

این کتاب به طور تخصصی برای هنرجویان سرایش موسیقی تنظیم شده و می‌توانند برای نوازندگان، پژوهشگران، آهنگسازان و اساتید کلیه رشته های موسیقی مفید واقع شود. در فصل اول تمرینات ملودیک از ساده و کوتاه تا پیچیده و طولانی دنبال می شود. سپس، در فصول بعدی به تمرینات دوئت و همچنین تمرینات ویژه ی خواندن و نواختن توجه ویژه شده است. در فصل چهارم تم ها و واریاسیون های متفاوت و متعددی با پیچیدگی ها و چالش های فراوان و البته بدون همراهی کننده، پیش روی هنرجویان قرار میگیرد. در فصل آخر که در این ویرایش به کتاب افزوده شده؛ ملودی‌های برگرفته از متون ادبی کلاسیک و موسیقی محلی بسیاری از فرهنگ ها را می توان دید.

سلفژ پوزولی 1151
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سرایش ایرانی گردآوری شده است.

سرایش 1 مبانی نظری موسیقی غربی و ایرانی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

جلد اول از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، مبانی نظری موسیقی ایرانی و غربی را با مثال، معرفی می کند. مباحثی همچون: صوت موسیقایی، وزن، فاصله موسیقایی، انواع گام، تونالیته و مُدالیته، میزان های ساده، ترکیبی و لنگ، سرعت، وزن در آواز ایرانی، قطعات ضربی و... در ادامه، فاصله ها و دانگ های موسیقی ایرانی با مباحث: ۱۴ دانگ اصلی، ترکیب دانگ، نام‌گذاری دانگ ها و دستگاه ها، نشانه های ترکیبی و... مطرح میشود. با شرحِ نشانه ها واصطلاحات موسیقی ایرانی و غربی ادامه می دهد و در فصل پایانی به انواع تحریر و ملودی های تحریر می پردازد.

پوزولی 1152
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None