مرکز موسیقی بتهوون
loader

در کتاب حاضر نویسنده کوشیده است سازهای بادی را معرفی کند و شواهدی از نظم و نثر ادب فارسی درباره این سازها ارائه دهد.

نویسندهطغرل طهماسبی مراغی
ناشرسوره مهر
تعداد صفحه306
تاریخ انتشار1395
شابم8-0477-03-600-978
تیراژ2500
در حال بروزرسانی