مرکز موسیقی بتهوون
loader

آنچه را که امروز کنترپوان تنال می نامیم، نتیجه منطقی پیدایش تفکر چندصدایی عمودی از درون چندصدایی افقی است. بطور کلی هارمونی وکنترپوان تنال، دوگونه برخورد با یک موضوع هستند. « یوهان یوزف فوکس » آهنگساز اتریشی را می توان بنیانگذار آموزش این شیوه دانست . بنا به گفته نویسنده این کتاب ، چون دیگر نوشته های من در زمینه آموزش دانش موسیقی بهتر است با همراهی و زیر نظر آموزگاری توانا و آشنا با این علم فراگرفته شود . این کتاب برای کسانی که با هارمونی آشنایی دارند ولی امکان دسترسی به کلاس ندارند ، گام به گام و به تنهایی کنترپوان را به آنها می آموزد . در آغاز بطور کاربردی آموزش شروع می شود و در هر گفت و گویی به چگونگی برخورد باخ با مسئله اشاره می شود چون باخ بهترین راهنما ، آموزگار و استاد کنترپوان تنال است و سعی شده که فرد در این گستره به مرحله ای برسد تا بتواند انوانسیون های دو و سه صدایی در شیوه باخ تصنیف کند .

نویسندهعلیرضا مشایخی
مترجم.
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه144
تاریخ انتشار1393
شابم1-37-8772-964-978
تیراژ2200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!