مرکز موسیقی بتهوون
loader
در گردآوری این مجموعه تمام سعی ام بر این بوده که در سنین پایین، بیشتر جنبه ی آشنایی با نت ها و تکنیک های ساده انگشت گذاری و آرشه کشی جهت آگاهی برای سطوح بالاتر باشد و در پایان هر تمرین، برای آشنایی گوش نوازنده و داشتن جذابیت تمرین، فطعه ای ساده و آشنا آورده شود.
نویسندهایمان ملکی
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشار1395
شابم9-09-802625-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی