مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه ای از پیش درآمد و رنگ و نیز مقدمه های مختلفی که استاد پایور برای دستگاه ها و گوشه های مختلف هم در راست کوک و هم در چپ کوک نوشته اند.

نویسندهفرامرز پایور
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه165
تاریخ انتشار 1390
شابم5-28-802604-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!