مرکز موسیقی بتهوون
loader

اثرذوق موسی معروفی ردیف مجلسی برای ویلن

425000 تومان 500000 تومان

ترانهش(انتقال) و نگارش برای ویلن لطف الله مفخم پایان، ویرایش، نت نویسی و آوا نویسی اشعار: شهاب منانویسندهموسی معروفی
تاریخ انتشار1402
شابم9790901464124
تیراژ100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!