مرکز موسیقی بتهوون

این کتاب مجموعه قطعاتی است که در طول دودهه گذشته در آثار مختلف به طور تکنوازی اجرا شده اند وبخشی از آنها بصورت گروه نوازی اجرا کرده ام که بصورت کاست و سی دی ضبط ومنتشر شده اند.

نویسندهسعید فرج پوری
مترجم.
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1385
شابم3-05-8772-964
تیراژ2200
در حال بروزرسانی