مرکز موسیقی بتهوون

20قطعه برای عود

60000 تومان
از 0 نظر

Noneاگر بخواهیم توضیح مختصری در مورد قطعات این کتاب داشته باشیم باید اشاره کنیم به تکنیک هایی از موسیقی های مختلف از موسیقی های قومی ایران که در این شیوه بربط نوازی جا میگرفته است.و یا به نوعی بااین شیوه تلفیق شده است.

نویسندهشهرام غلامی
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشاراول
شابم4-30-802628-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی