مرکز موسیقی بتهوون
loader
این مجموعه شامل 12 آهنگ برنده جایزه، متعلق به گیتاریست خوش ذوق جسی کوک است که ویژگی های برجسته ای دارد.
نویسندهفرشاد عابدینی سپهر ، مهرداد تعصبی
قطعرحلی
تعداد صفحه98
تاریخ انتشار1398
شابم6-32-5459-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی