مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این کتاب، پس از طرح مبانی چند فرهنگ گرایی، رویکردهای متفاوت علیرضا مشایخی به این موضوع تبیین شده است. چند فرهنگ گرایی در اندیشه و آثار او، به سوی مسئله حقیقت راه می برد. به باور او، صرفا از رهگذر ساختارهای چند منطقی تفکر هنری می توان به حقیقت نائل آمد و آنرا کشف کرد.
نویسندهسینا صدقی
ناشرموسسه فرهنگی – هنری ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه264
تاریخ انتشار1395
شابم4-49-8772-964-978
تیراژ1200
در حال بروزرسانی