مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب بینش و موسیقی شامل چهار فصل است: مطالب و مقالاتی که به یاد استاد نگاشته شده است، مقاله ها و سخنرانی ها و مصاحبه های منتشر نشده، پیشگفتارهای بینش بر کتاب های منتشر شده اش و تصاویر و یادگارهای زنده یاد بینش.
نویسندهبه کوشش رضا مهدوی
ناشرسوره مهر
تعداد صفحه566
تاریخ انتشار1394
شابم2-0126-03-600-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!