مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر شامل سخنرانی هایی از دکتر داریوش فرهت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی بیان می کند. با مطالعه الحان و مقایسه ساختار موسیقایی هر دوره می توان به سیر تحول ساختاری موسیقی ایرانی تا حدی پی برد و همچنین با تعمق در آن ها می توان آثارشان را در الحان امروزی یافت.

نویسندهداریوش صفوت
ناشرارس
تعداد صفحه258
تاریخ انتشار1393
شابم2-44-5630-600-978
تیراژ1500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!