مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتابی که در دست دارید یادنامه زنده یاد دکتر داریوش صفوت، موسیقی دان فرهیخته و یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر دستگاهی ایران است که در دو بخش و سه ضمیمه تدوین شده است. بخش اول، شامل سی و نه مقاله توسط شاگردان، همکاران، دوستان، و صاحبنظران و نیز خواهر و دختر آن استاد گرانقدر نوشته شده اند. بخش دوم خاطرات ایشان است که با «ماموریت فرانسه» در آغاز دهه چهل شمسی و تاسیس «مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی» در سال 1347 آغاز می شود و با «خاتمه کار در مرکز» پایان می یابد. اساسنامه مرکز حفظ و اشاعه، نمونه هایی از مکاتبات و قراردادها و چند سند دیگر مربوط به این مرکز در سه ضمیمه آمده اند، و پایان بخش کتاب، عکس هایی است از آلبوم خانوادگی دکتر داریوش صفوت.

نویسندهگروه نویسندگان – به کوشش ستاره صفوت
ناشرمؤسسه فرهنگی هنری ماهور
تعداد صفحه272
تاریخ انتشاراول 1396
شابم5-55-8772-964-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!