مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر شامل هشت سخنرانی دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه موسیقی است. فلسفه موسیقی از دید او، نگرش، طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی دان به موسیقی و تاثیرات موسیقی اوست. از دید دکتر داریوش صفوت، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت عقل متجلی است از نور اشراق و هدایت، و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا، مطالب سخنرانی هایی که در این مجلد گردآوری شده اند، شامل مباحثی است از قبیل، فایده عام و خاص موسیقی، منفعت موسیقی، صحت و فساد، حرمت موسیقی، حقیقت و مجاز، قدرت های روحی و ... .

نویسندهداریوش صفوت
ناشرارس
تعداد صفحه200
تاریخ انتشار1393
شابم9-29-5630-600-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!