مرکز موسیقی بتهوون
loader

درباره فلسفه موسیقی تاکنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، و درواقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته، کتاب حاضر گام نخستین در راه پر کردن این خلا فرهنگی است، و به طوری که از اسم آن پیداست، مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده آگاهانه از فرصت های مغتنم، به توجیه پاره ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.

نویسندهداریوش صفوت
ناشرارس
تعداد صفحه219
تاریخ انتشار1393
شابم0-48-5630-600-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!