مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر دومین مجلد از پژوهش درباره رضا محجوبی، ویلن نواز و آهنگساز پیشکسوت معاصر است که به بررسی آثار و شیوه نوازندگی او اختصاص دارد. بخش اول کتاب به تاریخچه نوازندگی ویلن درایران و جایگاه رضا محجوبی در آن می پردازد. سپس شیوه ویلن نوازی رضا محجوبی بر اساس 8 تراک به دست آمده از او از نظر تکنیک های آرشه و پنجه، محتوا، قالب، نحوه جواب آواز، متر و دینامیک، تزئینات و کوک بررسی شده در ادامه پس ازمقدمه درباره آثار به جا مانده از رضا محجوبی دردوره سلامت و شوریدگی او 32 اثر از وی در گونه های پیش درآمد، تصنیف، چهارمضراب، ضربی و رنگ تفکیک و شرح شده اند.

نویسندهمحمد رضا شرایلی، شهاب منا
ناشرخنیاگر
تعداد صفحه170
تاریخ انتشار1396
شابم978-600-949-731-7
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!