مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب به بررسی موسیقی جشن های شهری سنتی در تهران، بخارا، دوشنبه وباکو می پردازد ونقاط اشتراک وافتراق آنها را آشکار می کند. بخش مربوط به جشن های تهرانی وموسیقی آنها سنت مطربی را بطور گسترده ای مطالعه می کند وبه بررسی ویژگی های موسیقی ومحیط مطربی وجایگاه مطربها در جامعه می پردازد....

نویسندهساسان فاطمی
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه392
تاریخ انتشار1393
شابم8-41-8772-964-978
تیراژ2200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!