مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 6
مبانی تنبک نوازی جلد اول
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

این کتاب جلد اول از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب به حرکت شناسی ساز و نوازنده، پرورش خلاقیت هنرجو، تمرینات آینه‌ای برای رشد توانایی و عملکرد مشابه و یکسان هر دو دست، شناخت ریتم و متر و تئوری موسیقی پرداخته شده. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

نت به نت
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

سه قطعه
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف3
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دایره
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

تنبک نوازی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

الفبای تنبک
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None