مرکز موسیقی بتهوون
loader

در این کتاب سعی شده تا آموزش از مرحله مقدمات و پایه شروع و مرحله به مرحله رو به جلو حرکت کند.

نویسندهاهورا کرباسی
ناشردرویش خان
قطعرحلی
تعداد صفحه44
تاریخ انتشار1397
شابم6-087-69850-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!