مرکز موسیقی بتهوون
loader

موسیقی اثر من مجموعه ای است برای پیانیست های جوان که می تواند به صورت فردی یا گروهی تجربه شود و هنر جویان را از لذت آهنگسازی قطعه ی خود بهره مند گرداند. به طور کلی بهترین راه برای فراگیری و بکار بستن تئوری موسیقی، آهنگسازی خلاق و مبتکرانه است. این مسیر احساس نتیجه گیری و اعتماد به نفسی را در هنرجو ایجاد می کند که در بین دوره های آموزش موسیقی، بی همتا محسوب می شود. هدف اصلی این مجموعه گشودن قابلیت های خلاق فرد و آشکار کردن استعدادهای هنری اوست و وظیفه ی معلم در این میان ترغیب و تشویق هنرجویان و جذاب تر کردن مسیر راه است.

نویسندهکوین اُلسون و وین – آن رُسی
مترجمنگین زمردی
ناشرانتشارات ماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه62
تاریخ انتشار1395
شابم4-96-802604-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!