مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب بحث چگونگی پیوند ریتم و عروض که تنها در بعد وزن سیر می کند را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه سعی دارد با ایجاد شناخت بهتر در بین اهل هنر، خلاقیت بیشتر را در تلفیق وزن های عروضی و موسیقایی بوجود آورد.

نویسندهاردشیر بزرگ نیا
ناشرانتشارات هنر و فرهنگ
تعداد صفحه171
تاریخ انتشارتابستان 13
شابم5-61-802616-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی