مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 6
نت به نت
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

بادی پرکاشن و ریتم شناسی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

سه قطعه
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تئوری ریتم1
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

سلفژ ردلف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

کتاب جامع سلفژ و سرایش – جلد اول
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

ضرورت و لزوم دانش سلفژ و سرایش، برای هنرجویان موسیقی کاملاً واضح است. در این زمینه، تنها یک راه برای یادگیری وجود ندارد و مکاتب روش ها و کتب بسیاری در این زمینه تهیه، تدوین و ارائه شده اند. لیکن، در این کتاب روش های آسان و کاربردی با نمونه های متعدد ارائه شده که مناسب برای تدریس اساتید موسیقی در دانشگاه، دانشجویان موسیقی، داوطلبان کنکور، هنرجویان سطوح مختلف موسیقی و حتی استفاده به صورت خودآموز سلفژ میباشد.

آیین دف نوازی – کتاب دوم
21000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

سلفژ هارمونیک (جلد ا)
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

سلفژ موسیقی ایرانی
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

رسالۀ ریتم در موسیقی
6000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

فصلنامه موسیقی ماهور 71
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آکورد و ریتم در گیتار
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش ریتم و دف (جلد 2)
64000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

1000 دیکته موسیقی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش ریتم در موسیقی
23000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None