مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 6
نت به نت
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سه قطعه
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

تئوری ریتم1
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سلفژ ردلف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

کتاب جامع سلفژ و سرایش – جلد اول
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

ضرورت و لزوم دانش سلفژ و سرایش، برای هنرجویان موسیقی کاملاً واضح است. در این زمینه، تنها یک راه برای یادگیری وجود ندارد و مکاتب روش ها و کتب بسیاری در این زمینه تهیه، تدوین و ارائه شده اند. لیکن، در این کتاب روش های آسان و کاربردی با نمونه های متعدد ارائه شده که مناسب برای تدریس اساتید موسیقی در دانشگاه، دانشجویان موسیقی، داوطلبان کنکور، هنرجویان سطوح مختلف موسیقی و حتی استفاده به صورت خودآموز سلفژ میباشد.