مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 6
آموزش مقدماتی ریتم گیتار راک
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

چهل قطعه برای دف
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

گیتارنواز جلد چهارم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

گیتارنواز جلد سوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

گیتارنواز جلد دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

گیتارنواز جلد اول
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

موسیقی برای سرایش
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

مبانی تنبک نوازی جلد اول
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

این کتاب جلد اول از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب به حرکت شناسی ساز و نوازنده، پرورش خلاقیت هنرجو، تمرینات آینه‌ای برای رشد توانایی و عملکرد مشابه و یکسان هر دو دست، شناخت ریتم و متر و تئوری موسیقی پرداخته شده. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

آموزش دف علی مسعودی
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

تمرینات سرایش آوازی
32000 تومان 40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

مبانی ریتم در موسیقی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

سلفژ تنال جلد اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

نشر نای و نی، در ویراست دوم کتاب سلفژ تنال، بخش های مبانی نوشتاری موسیقی و مهارت نت خوانی را تکمیل کرد و با افزودن تمرینات مقدماتی و تمرینات دو صدایی، همچنین تکمیل اطلاعات لازم در بخش هارمونی، تنالیته و تمرینات سرایش جامعیت بیشتری به این کتاب بخشید و با ارائه فایل صوتی مربوطه، موجب سهولت استفاده و کارایی بیشتر زحمات هنرمندان جوان راموند سمائی کیا و شهروز شهیدزاده شد.

آموزش تمبک جمشید شمیرانی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None