مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 6
کوزه
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

دف و دف نوازی
5500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

شیوه نوین سرایش موسیقی ( ساید سینگینگ )
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

این کتاب به طور تخصصی برای هنرجویان سرایش موسیقی تنظیم شده و می‌توانند برای نوازندگان، پژوهشگران، آهنگسازان و اساتید کلیه رشته های موسیقی مفید واقع شود. در فصل اول تمرینات ملودیک از ساده و کوتاه تا پیچیده و طولانی دنبال می شود. سپس، در فصول بعدی به تمرینات دوئت و همچنین تمرینات ویژه ی خواندن و نواختن توجه ویژه شده است. در فصل چهارم تم ها و واریاسیون های متفاوت و متعددی با پیچیدگی ها و چالش های فراوان و البته بدون همراهی کننده، پیش روی هنرجویان قرار میگیرد. در فصل آخر که در این ویرایش به کتاب افزوده شده؛ ملودی‌های برگرفته از متون ادبی کلاسیک و موسیقی محلی بسیاری از فرهنگ ها را می توان دید.

سلفژ پوزولی 1151
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سرایش ایرانی گردآوری شده است.

سرایش2 اموزش عملی وزن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، نویسنده با پرداختن به وزن خوانی و در نظر گرفتن وزن میزان های ترکیبی، به وزن خوانی دیرندهای فرعی ۳ بر ۲ و ۶ بر ۴ توجه می نماید. میزان‌های لنگ را معرفی کرده و وزن خوانی آنها را با تمرین و تکرار آموزش می دهد. تاثیر آکسان گذاری بر دیرندهای یک میزان را به مخاطب مینمایاند و برای آشنایی خوانندگان کتاب با فیگورهای ریتمیک ردیف میرزا عبدالله، این ردیف را جزء به جزء بررسی کرده و اطلاعات مفیدی در اختیار علاقه مندان به موسیقی ایرانی، برای تکمیل مهارت های ریتمیک و وزن خوانی ارائه می کند.

پوزولی 1152
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None