مرکز موسیقی بتهوون
loader

آموزش تنبک

280000 توماندر این کتاب ، گفتار اول به مختصری از زندگی و آثار چند تن از بزرگان موسیقی قدیم که سهم بسزایی در موسیقی ما داشته اند اختصاص یافت . در گفتار دوم انواع هجا معرفی گردید که جهت شناخت وزن های اتانین ، دانستن انواع حروف ساکن و متحرک و انواع هجا ضروری است . در گفتار سوم وزن های اتانین و تطبیق آن با نت های امروزی مورد بحث قرار گرفت. در گفتار چهارم دورهایی کهدر موسیقی قدیم مورد استفاده قرار می گرفت همراه با وزن های افاعیل معرفی گردید . گفتار پنجم مربوط به تمرین های عملی است .

نویسندهحسین علی اسحقی گرجی
ناشرموسسه موسیقی عارف
قطعرحلی
تعداد صفحه189
تاریخ انتشار1393
شابم3-39-802613-0-979
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط