مرکز موسیقی بتهوون
loader

بی تردید در فرهنگ و موسیقی آمریکای لاتین و اسپانیا، ساز کاخن یکی از مهمترین سازهای کوبه ای به شمار می رود و با گسترش این گونه های موسیقایی در پهنه فرهنگی جهان، بدیهی است که گرایش به سمت این ساز بسیار ساده ولی پرتوان، رو به فزونی است. کمابیش در یک دهه گذشته ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و روز به روز علاقه مندان ساز کاخن افزایش یافته است. ولی با توجه به فقدان شاخه تخصصی سازهای کوبه ای در مراکز عالی آموزش موسیقی، از یک سو و کمبود چشمگیر اساتید فن از سویی دیگر، اسلوب مدون آموزشی برای این ساز تدوین نشده و در نتیجه در تربیت نوازنده ساز کاخن پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است.

نویسندهمحمدرضا رئیسی
ناشرنشر نای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه117
تاریخ انتشار1393
شابم1-47-802609-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!