مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
آموزش ارکستراسیون ادلر
600000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آوای یارها بیست قطعه دوصدایی برای سنتور
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تربیت شنوایی لئوکرافت
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

به عنوان یک نوازنده، بعد از مطالعه دروس نظری همچون تئوری پایه و هارمونی، آیا از خود پرسیده اید که "چنین مسائلی را چگونه در اجرا به کار بگیرید؟..." در مسیر مطالعه و تمرین با این کتاب به پاسخ این سوال دست می یابید!... با تربیت شنیداری، تشخیص نت، درک ریتم و آکورد ها را می پرورانید. طراحی تمرینات این کتاب در قالب یک دیکته ملودیک و هارمونیک طرح ریزی شده و با تکرار و ارائه ی نمونه های متنوع به شما کمک میکند تا بر مهارت خود بیافزائید. همچنین، نمونه های صوتی این کتاب به شنونده امکان می‌دهد تا با طنین ها و رنگ های صوتی مختلف نیز آشنا شود.

واگویه قطعاتی برای سه تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

می خوانم می نوازم قطعات چهاردستی
24000 تومان 30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

گنگ خواب دیده مجموعه دونوازی سنتور
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تنظیم موسیقی در دنیای واقعی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

پوآرو یازده دوئت برای پیانو و ساکسیفون
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش کنترپوان گرادوس
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

هارمونی بلوز راک جز
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کنترپوان تنال کنت کنان
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دوازده دوئت کوچک جلد 1و2 برای ویولن اپوس 38
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

درآمدی بر آموزش کاربردی هارمونی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

هارمونی مدرن
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

شیوه دو نوازی و همنوازی – جلد دوم
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دفتر تمرین هارمونی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آفرینش آواهای پنهان - آموزش سنتور نوازی مدرن
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

هارمُونی والتر پیستُون
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

مجموعه قطعات اردوان کامکار
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آرمنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None