مرکز موسیقی بتهوون
loader

هدف از نگارش کتاب حاضر وجودِ دغدغه هایی در بحث آموزش دوصدایی کردن قطعات ، با پیروی کردن از اصول و قواعد چگونه نواختن و اجرا کردن ، بلأخص سوق دادن هنرجویان به سمت و سوی تکامل و نیز آشنایی هرچه بیشترشان در این زمینه و همچنین صحّه گذاشتن در استفاده از قابلیت های موجود در ساز سنتور و صد البته حفظ داشته ها و اشاعۀ مهم جلوه دادن فرآیند تکامل در نظام موسیقی و گاه دوری کردن از تکرارِ عاداتِ یکنواخت در امر نوازندگی و نوع خلق و تنظیم آثار است . با اندکی تحقیق می توان دریافت که دو صدایی کردن مرحلۀ جدیدی در سنتور نوازی به شمار می آید ، لذا جا دارد از استاد اردوان کامکار ، پایه گذار بحث موردِ نظر ( تنظیم دو صدایی ) – که الحق در حد و سطح اعلا آن را شروع ، ادامه و به منصۀ ظهور رسانده است – تقدیری در خور و شایسته داشته باشیم ، کما اینکه شاگردان وی نیز در این زمینه فعالیت می کنند ، شاگردانی چون محمد خالقی که دانش آموتۀ همین مکتب می باشد و مؤلف کتاب های لاچین ، ترانک ، مشکات و نواچین است .

نویسندهسجاد سعیدی
ناشرانتشارات خنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه54
تاریخ انتشار1395
شابم4-3-9014600-0-979
تیراژ400
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!