مرکز موسیقی بتهوون
loader
تمرین های ملودیک برای دو نوازی پیانو یک اثر هنرمندانه و آموزشی است که تا به امروز مطمئنا به سختی هنرجوی پیانو یا موزیسین آماتوری را می توان یافت که افتخار فراگیری این قطعه های کوچک را در دوره ای از فعالیت خود به عنوان یک پیانیست نداشته باشد. دیابلی بر ویژگی های آموزنده قطعات تاکید زیادی دارد. او آن ها را «تمرین ها» نامیده و به عمد محدوده آن ها را به یک فاصله پنجم در هر دست محدود کرده، بدین ترتیب، از پرش ها و باز شدنهای مشکل دست برای هنرجویان کاسته و خواندن موسیقی را ساده کرده است. بخش «سخت» قطعات که معلم آن ها را برای همراهی هنرجو می نوازد، اعتماد به نفس بسیار خوبی را در هنرجویان جوان ایجاد میکند. در این مجموعه هنرجو میتواند تعداد زیادی از مهارت های مورد نیاز برای هنر نوازندگی پیانو را به شکل تقریبا ناخودآگاه بیاموزد که در مقدمه کتاب به آن ها اشاره شده است.
نویسندهآنتون دیابلی
ناشرنای و نی
تعداد صفحه59
تاریخ انتشار1396
شابم7-09-802629-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی