مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 4
تمرینات سرایش آوازی
32000 تومان 40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کاخن

None

سلفژ تنال جلد اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کاخن

نشر نای و نی، در ویراست دوم کتاب سلفژ تنال، بخش های مبانی نوشتاری موسیقی و مهارت نت خوانی را تکمیل کرد و با افزودن تمرینات مقدماتی و تمرینات دو صدایی، همچنین تکمیل اطلاعات لازم در بخش هارمونی، تنالیته و تمرینات سرایش جامعیت بیشتری به این کتاب بخشید و با ارائه فایل صوتی مربوطه، موجب سهولت استفاده و کارایی بیشتر زحمات هنرمندان جوان راموند سمائی کیا و شهروز شهیدزاده شد.

نت به نت
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کاخن

None

سه قطعه
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کاخن

None

تئوری ریتم1
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کاخن

سلفژ ردلف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کاخن

None

کتاب جامع سلفژ و سرایش – جلد اول
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کاخن

ضرورت و لزوم دانش سلفژ و سرایش، برای هنرجویان موسیقی کاملاً واضح است. در این زمینه، تنها یک راه برای یادگیری وجود ندارد و مکاتب روش ها و کتب بسیاری در این زمینه تهیه، تدوین و ارائه شده اند. لیکن، در این کتاب روش های آسان و کاربردی با نمونه های متعدد ارائه شده که مناسب برای تدریس اساتید موسیقی در دانشگاه، دانشجویان موسیقی، داوطلبان کنکور، هنرجویان سطوح مختلف موسیقی و حتی استفاده به صورت خودآموز سلفژ میباشد.