مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 3
مبانی ریتم در موسیقی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سلفژ تنال جلد اول
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

نشر نای و نی، در ویراست دوم کتاب سلفژ تنال، بخش های مبانی نوشتاری موسیقی و مهارت نت خوانی را تکمیل کرد و با افزودن تمرینات مقدماتی و تمرینات دو صدایی، همچنین تکمیل اطلاعات لازم در بخش هارمونی، تنالیته و تمرینات سرایش جامعیت بیشتری به این کتاب بخشیده است.

آموزش سرایش موسیقی 3خودآموز سلفژ
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آموزش سرایش موسیقی خودآموز سلفژ جلد اول
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش سرایش موسیقی خودآموز سلفژ جلد دوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش آواز اصیل ایرانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سلفژ ردلف
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

کتاب جامع سلفژ و سرایش – جلد اول
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب جامع سلفژ و سرایش دستاورد محمد هادی عیان بد، روش های آسان و کاربردی با نمونه های متعدد ارائه شده که مناسب برای تدریس اساتید موسیقی در دانشگاه، دانشجویان موسیقی، داوطلبان کنکور، هنرجویان سطوح مختلف موسیقی و حتی استفاده به صورت خودآموز سلفژ میباشد.

سلفژ هارمونیک (جلد ا)
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سلفژ موسیقی ایرانی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش سرایش ( سایت سینگینگ )
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

60 تمرین برای سلفژ دو صدایی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

1000 دیکته موسیقی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دیدخوانی و دیدسرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

بازی نت ها
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

وزن خوانی 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

خود آموز پرورش گوش
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش ریتم های کاربردی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

چند صدایی در آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

باز هم آواز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش سلفژ پوزولی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب ریتم درموسیقی اثر شهرام مظلومی یکی از بهترین کتابهای موجود در زمینه یادگیری ریتم در موسیقی است. در این کتاب، انواع ریتم های ساده، ترکیبی، لَنگ و سکوت ها را بصورت ساده آموزش داده شده است.