مرکز موسیقی بتهوون
loader

دشیفراژ یعنی توانایی اجرای مستقیم موسیقی ازروی نت که معمولا بدون تمرین قبلی یاحفظ کردن انجام می گیرد. امادرعمل تاهنگامی که قطعه ای کاملا حفظ نشده باشد از اهمیت ومفهوم دیشفراژ از ایجاد موسیقی از روی نت کاسته نمی شود. دیشفراژ تنها به نواختن محض نت ها محدود نشده ورعایت همه نکات موسیقایی مانند دینامیک سرعت حالت موسیقی وسبک را نیز در بر میگیرد.

نویسندهادت گرتنلوب
مترجمسیاوش بیضایی
ناشررودکی نوگان
قطعرحلی
تعداد صفحه32
تاریخ انتشار1386
شابم0-05-802606-M
تیراژ1500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!