مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 3
شیوه نوین سرایش موسیقی ( سایت سینگینگ )
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کتاب شیوه نوین سرایش موسیقی -ساید سینگینگ- که به طور تخصصی برای هنرجویان سرایش موسیقی تنظیم شده دارای تمرینات ملودیک، تمرینات دوئت، تمرینات خواندن و نواختن، تم ها و واریاسیون های متعدد و ملودی‌های متفاوتی می باشد.

سلفژ پوزولی 1151
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

فلش کارت های موسیقی set A
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

فلش کارت های موسیقی setB
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

تمرین های دشیفراژ برای پیانو دفتر سوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

تمرین های دشیفراژ برای پیانو2
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

نت نگاری در مجموعه آثار علیرضا مشایخی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

ریتم در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سلفژ ایرانی گردآوری شده است.

سرایش2 اموزش عملی وزن
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، نویسنده با پرداختن به وزن خوانی و در نظر گرفتن وزن میزان های ترکیبی، به وزن خوانی دیرندهای فرعی ۳ بر ۲ و ۶ بر ۴ توجه می نماید. میزان‌های لنگ را معرفی کرده و وزن خوانی آنها را با تمرین و تکرار آموزش می دهد.

سرایش 1 مبانی نظری موسیقی غربی و ایرانی
187000 تومان 220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

جلد اول از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، مبانی نظری موسیقی ایرانی و غربی را با مثال، معرفی کرده و به مباحثی همچون صوت موسیقایی، وزن، فاصله موسیقایی، انواع گام، تونالیته و مُدالیته، میزان های ساده، ترکیبی و لنگ، سرعت، وزن در آواز ایرانی، قطعات ضربی میپردازد..

پوزولی 1152
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

مبانی تعلیم گوش و نت خوانی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

روش نوین مبانی اجرای موسیقی
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کتاب روش نوین اجرای مبانی موسیقی نتیجه ی پژوهش و تحقیقات چند ساله و ثمر بخش آقای شریف لطفی است. این کتاب ابتدا به صورت تئوری تدوین شد و سپس توسط وی و برخی از شاگردانشان، در کلاس های مربوطه تدریس شد. این مجموعه فرض را بر این میگذارد که مطالعه کنندگان از مباحث تئوری موسیقی، شناخت کافی دارند.

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب دوم
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سلفژ مقدماتی یک صدایی، کتابی است که در دوجلد عرضه شده است. این مجموعۀ پرکاربرد و مفید برای سطح مبتدی و متوسط بسیار مناسب است. ب. کالمیکوف و گ. فرید کین، نویسندگان این مجموعۀ جذاب و کابردی می‌باشند.

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب اول
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سلفژ مقدماتی یک صدایی، کتابی است که در دوجلد عرضه شده است. این مجموعۀ پرکاربرد و مفید برای سطح مبتدی و متوسط بسیار مناسب است. ب. کالمیکوف و گ. فرید کین، نویسندگان این مجموعۀ جذاب و کابردی می‌باشند.