مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 5
مبانی و مفاهیم موسیقی
23000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پارتیتور

None

سازشناسی آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پارتیتور

در این کتاب، نویسنده پیدایش ساز را از ابتدا، یعنی وجود ابتدایی ترین سازها، بررسی می کند؛ تا آنجا که فهرستی از سازهای جهان به خواننده ارائه می دهد. بیش از یکصد و شصت ساز جهانی را به صورت تصویری مقایسه و بررسی می‌کند و در زمینه‌ی ابعاد فیزیکی، گستره‌ی صوتی و سیستم صدا دهی سازها اطلاعات ارزشمندی در اختیار هنرجویان قرار می دهد.

کوک در سازهای زهی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پارتیتور

None

تئوری موسیقی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پارتیتور

مبانی آفرینش ملودی درآهنگ سازی
48025 تومان 56500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پارتیتور

None

هارمونی مدرن
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پارتیتور

فرهنگ سازها
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پارتیتور