مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 5
هنر شنیدن موسیقی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

مانای سیما بینا
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

کماندار زرین دست
3600 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

موسیقی بر پرده نقره ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

سمفونیها و آوازهای مالر
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

خفته در تنگنا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

بی تلز آزاد چون پرنده
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

موسیقی مدرن
9000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

درک و دریافت موسیقی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

"دلیل نگارش کتابی دیگر برای درک موسیقی چیست؟" راجر کیمی ین در کتاب درک ودریافت موسیقی، با بررسی مفصل سبک ها و گونه های مدوّن موسیقی کلاسیک اروپایی از قرون وسطا تا آغاز دهه ۱۹۹۰ و نگاهی به برخی از گونه های موسیقی ملل، مطالبی ضروری برای رشد و ارتقاء آگاهیِ علاقه‌مندانِ جدّیِ موسیقی فراهم می آورد.