مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 5
هنر شنیدن موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

مانای سیما بینا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

کماندار زرین دست
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

موسیقی بر پرده نقره ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

سمفونیها و آوازهای مالر
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

خفته در تنگنا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

بی تلز آزاد چون پرنده
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

موسیقی مدرن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

درک و دریافت موسیقی
450000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

کتاب درک و دریافت موسیقی، یکی از معتبرترین کتابها در موسیقی می باشد. در این کتاب ارائه طرح شنیداری به عنوان پیشنهاد عملی برای گوش دادن به موسیقی می باشد و سادگی و روان بودن جملات باعث شده مطالب برای فردی که با موسیقی آشنایی ندارد قابل فهم باشد.