مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه ای از مهم ترین و مفید ترین اطلاعات درباره تاریخ مسیقی به خصوص تاریخ ساختاری آن که سال هاست در ردیف کتاب های درسی دانشگاههای معتبر آمریکا و انگلستان قرار دارد.نویسنده کوشیده است با زبانی ساده و مطابق با روشی صحیح و منطقی سیر پیشرفت تاریخ موسیقی را از آغاز تا امروزبه شکلی مختصر و مفید شرح دهد.

نویسندهجرالد ایبرهم
مترجمنناتالی چوبینه
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه904
تاریخ انتشار90
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!