مرکز موسیقی بتهوون
loader

هدف از تدوین این کتاب دست یافتن به خصوصیات وکیفیات این نوع موسیقی است، اگر رگتایم ونیواورلئان تااسلوب های برجسته وروش های نوین نوازندگی امروز. در این راه چاره ای جز تفصیل بیان نداریم محدوده بحث وسیع است.

نویسندهیوآخیم برنت
مترجمپرتو اشراق
ناشرناهید
قطعوزیری
تعداد صفحه726
تاریخ انتشار1387
شابم6-79-6205-964-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!