مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر هنوز بهترین اثر در باب هنر- آواز سکولار(غیر مذهبی)است. شامل اطلاعاتی است که برای آماتور ها وحرفه ای ها مفید است. سرگذشت موسیقی پاپ در این کتاب بررسی می شود. شامل 1000سال آواز که در ما ادامه دارد.پژوهندگان ودانشجویان وآموختگان با مطالعه این کتاب از پیدایش وتوسعه هنر- آواز سکولار در جهان غرب آگاه می شوند.
نویسندهدنیس استیونس
مترجمپرتو اشراق
ناشرناهید
قطعوزیری
تعداد صفحه696
تاریخ انتشار1389
شابم5-19-06205-964-978
تیراژ1650
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!