مرکز موسیقی بتهوون
loader

در کتاب حاضر موسیقی از بنیان مورد مطالعه قرار گرفته ورابطه آن را بارشد جسمی بشر واستعداد تکلم وی روشن می کند.

نویسندهنیلز والین/ بیورن کرکر/ استیون براون
مترجمپرتو اشراق
ناشرناهید
قطعوزیری
تعداد صفحه607
تاریخ انتشار1388
شابم0
تیراژ1650
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!