مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر در قالب سوال و جواب به بررسی مهمترین مسائل و نکات نوازندگی گیتار کلاسیک می پردازد. برخی از مباحث کتاب عبارتند از: انتخاب گیتار، نحوه کوک کردن ساز، نوازندگی با ناخن، برنامه ریزی زمان تمرین، اجرای هارمونیک، تنفس، ضرورت یادسپاری و ... .
نویسندهشارون ایسبین
مترجمبهزاد فرامرز
ناشرفرهنگ ایلیا
قطعوزیری
تعداد صفحه88
تاریخ انتشار1389
شابم9-039-190-964-978
تیراژ1100
در حال بروزرسانی