مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها شرقی نمایی وسبک موسیقایی درک ب.اسکات، ترجمه ناتالی چوبینه صفی الدین ارموی محمد محیط طباطبایی مفهوم شد وارتباط آن با نظام دستگاهی بابک خضرایی مقام دلکش: نگاهی تطبیقی به مفهوم وخصوصیات مقام در موسیقی دستگاهی ایران آرش محافظ گونه شناسی تکنیک های چندصدایی در سنت های شفاهی موسیقی سیمها ارم، ناتالی فرناندو، سوزان فورنیس، سیلوی لبمن،ُ فابریس ماراندلا، امانوئل الیویه، اروه ریویر، الیویه تورنی ترجمه آرش محافظ گفتگو با ساسان سپنتا بابک خضرایی به یاد منصور صبوحی، استاد موسیقی ترکمنی کامیار فانیان شوق شنیدن موسیقی قدیم: نگاهی به آلبوم شوق نامه ساسان فاطمی تافصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه236
تاریخ انتشار1390
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!