مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها تغییرات اخیر در دو تار هراتی جان بیلی/ ترجمه ناتالی چوبینه نکاتی چند درباره تطور آوازایران برمبنای آثار شنیداری ساسان سپنتا رواج نت نویسی تمبک الکساندرا بالاندینا/ ترجمه آرین رحمانیان از«ایرانی» تا«جهانی»: پاپ فارسی زبان رو می آید فرزانه حماصی/ ترجمه ناتالی چوبینه یک نمایش موسیقایی منحصربفرد: بازی شوشی در جزیره قشم مریم قرسو تعریف هایی برای« موسیقی شناسی تطبیقی» و« قوم موسیقی شناسی»: یک چشم انداز تاریخی- نظری آلن مریام/ ترجمه ناتالی چوبینه حاج قربان سلیمانی، از برجسته ترین استادان موسیقی شمال خراسان در گذشت جهانگیر نصری اشرفی گزارش بازدید از آرشیوفنوگرام برلین کیوان آقا محسنی واژه های تازه فرهنگستان زبان وادب فارسی برای پرستش آن صدای مینوی: انگیزه هایی برای تحلیل ائو ترایتلر/ ترجمه آرین رحمانیان تحول گفتمان ها در نظریه سازی موسیقی ایرانی نقد یک کتاب درسی درباره موسیقی محمدرضا فیاض تئوری، ویژگی های آن ورابطه آن با عمل موسیقایی نقدی برنقد محمدرضا فیاض تا فصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1386
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!