مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 5
راهی به سوی نوازندگی حرفه ای همراه با محسن قلندری
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

هزار و یک شب قطعاتی برگزیده به روایت گیتار
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

افسانه فلامنکو
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

تکنیک های ریتم گیتار
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

خودآموز گیتار من به زبان ساده
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

نوستالژی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

متد استاندارد گیتار جلد ششم
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

دیک بنت، در مجموعۀ 9 جلدی خود به نام متد استاندارد گیتار، نوازنده را ترغیب به درک و دریافت اطلاعات مفید در مورد تئوری موسیقی و گیتار پاپ و تکنیک نوازندگی به سبک پیک استایل می‌کند.

متد استاندارد گیتار جلد هفتم
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

دیک بنت، در مجموعۀ 9 جلدی خود به نام متد استاندارد گیتار، نوازنده را ترغیب به درک و دریافت اطلاعات مفید در مورد تئوری موسیقی و گیتار پاپ و تکنیک نوازندگی به سبک پیک استایل می‌کند.

متد استاندارد گیتار جلد هشتم
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

دیک بنت، در مجموعۀ 9 جلدی خود به نام متد استاندارد گیتار، نوازنده را ترغیب به درک و دریافت اطلاعات مفید در مورد تئوری موسیقی و گیتار پاپ و تکنیک نوازندگی به سبک پیک استایل می‌کند.

مقدمات فراگیری گیتار فلامنکو
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

تئوری بنیادی موسیقی فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

مدرسه گیتار کلاسیک درآمدی بر تکنیک نوازندگی
280000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

جهان فلامنکو
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

قطعاتی ساده برای گروه نوازی گیتار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

درس ها و تکنیک های اولیه گیتارنوازی به شیوه فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

ملودی های ماندگار – بهمراه سی دی صوتی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

نت ترانه های پاپ از دهه چهل تا امروز (کتاب ششم)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

موسیقی به سبک اسپانیایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

آموزش گیتار کلاسیک ( سطح 2 )
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

آموزش گیتار کلاسیک ( سطح 1 )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

آموزش گیتار کلاسیک ( سطح 5 )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

آموزش گیتار کلاسیک ( سطح 4 )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

آموزش گیتار کلاسیک ( سطح 3 )
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو