مرکز موسیقی بتهوون
loader

همواره اظهارنظر های بسیاری در مورد اینکه دشیفراژ بر روی ساز گیتار غیرممکن به نظر می رسد، وجود داشته است. این اظهار نظرها امروزه بوضوح نادرست است. چرا که توانایی دشیفر کردن گیتاریست های امروزی با پیانیست ها و ویلنیست ها تراز اول برابری می کند. گیتار در مقوله دشیفراژ قطعا مشکلات خاص خود را دارد ولی هیچ کدام از آنها غیر قابل حل نبوده و برای هرکدام راه حل های هوشمندانه ای موجود است .

نویسندهاستفن داجسن – هکتور کواین
مترجمآیلین ارجمند
ناشرنشرنکیسا
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشار1394
شابم1-04-802626-0-989
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!